Договір публічної оферти

м. Київ

Цей договір, адресований фізичним особам, які мають намір оформити передплату на Видання на сайті www.posnayko.com.ua (далі — Передплатник), і є офіційною і публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Дитячий міжнародний журнал «Познайка» (далі — Редакція), укласти цей Договір публічної оферти (далі — Договір) про таке:

1. Основні терміни.

1.1. Інтернет – всесвітня інформаційна мережа загального доступу, що логічно пов’язана глобальним адресним простором та базується на протоколах, які визначені міжнародними стандартами.

1.2. Сайт – web – сторінки, об’єднані адресним доменом posnayko.com.ua, що знаходиться в Українській зоні мережі Інтернет.

1.3. Видання – офіційно зареєстровані періодичні друковані засоби масової інформації, які видаються Редакцією, а саме:

а) «Пізнайко від 2 до 6» журнал для найменших» (видається українською мовою );
б) «Пізнайко від 6» - дитячий журнал» (видається українською мовою).

1.4. Передплатник – фізична особа, яка заповнила реєстраційну анкету з персональними даними на сторінці http://posnayko.com.ua/subscribe/1/ «Передплата на журнали від Пізнайка», та оформила і оплатила передплату на Видання.

1.5. БПК – банківська платіжна пластикова картка міжнародної платіжної системи Visa International та Master Card International .

1.6. Авторизація – одержання дозволу від банку – емітенту БПК на здійснення операцій з її використанням.

1.7. Платіжний сервер – компонент фронтальної системи (процесінгового центру) Банку, який використовується для забезпечення можливості для Редакції ініціювати авторизаційні запити при обслуговуванні БПК у мережі Інтернет згідно правил та технологічних стандартів міжнародних та локальних платіжних систем.

2. Загальні положення

2.1. Цей Договір складено відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.

2.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України прийняттям умов цього Договору Передплатником є факт вибору опції «Я ознайомився та погоджуюсь з умовами договору» та «Я ознайомився з умовами оформлення передплати».

2.3. Погоджуючись з умовами цього Договору, Передплатник підтверджує свою правоздатність, дієздатність та законне використання БПК.

2.4. Усні поради та інформація, що надаються Передплатнику представниками Редакції, не можуть розглядатися як гарантії.

3. Предмет договору.

3.1. Редакція надає Передплатнику можливість оформлення та оплати передплати на будь-яке Видання за допомогою платіжного серверу, що розміщений на сайті Редакції з подальшою доставкою Видань за вказаною Передплатником адресою.

4. Умови та порядок оформлення передплати.

4.1. Після заповнення Передплатником анкети з персональними даними та вибору опції «Сплатити платіжною карткою» система запропонує Передплатнику вибрати опції «Я ознайомився та погоджуюсь з умовами договору» та «Я ознайомився з умовами оформлення передплати». Після вдалого вибору даних опцій система запропонує перевірити правильність введених анкетних даних для запобігання помилок під час оформлення передплати на Видання та доставки за вказаною в анкеті адресою. За відсутності помилок Передплатнику необхідно вибрати опцію «ОК» та перейти на сторінку платіжного сервера. Для вдалої оплати необхідно ввести 16 цифр номера БПК, строк її дії, адресу електронної скриньки, на яку прийде повідомлення про стан транзакції, та код CVV2/CVC2, вибрати пункт «Продовжити». На наступній сторінці з’явиться повідомлення про успішну транзакцію. Якщо за певних обставин Передплатник не має змоги роздрукувати та/або зберегти повідомлення про оплату передплати на Видання, потрібно зателефонувати до відділу редакційної передплати Редакції за телефоном (044) 207-97-50 або 067-232-40-34 та отримати інформацію щодо стану транзакції.

4.2. . Під час заповнення анкети Передплатнику необхідно вказати період та Видання, передплату на яке бажає оформити. Відповідно до вказаних даних та після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Редакції протягом 3 (трьох) банківських днів із моменту списання грошових коштів із БПК Передплатника, Редакцією буде остаточно оформлено передплату на Видання.

4.3. Доставка замовленого та оплаченого Видання здійснюється шляхом поштової доставки на вказану в анкеті адресу Передплатника протягом терміну передплатного періоду один раз на місяць.

5. Вартість передплати на Видання.

5.1. Вартість передплати на Видання з урахуванням вартості поштової доставки відповідно до періоду, на який оформлюється передплата, наведена в таблиці 1.
Ціна вказана без ПДВ (звільняється від сплати ПДВ відповідно до пп.197.1.25, п.197.1, статті 197 розділу V Податкового кодексу України).

 

 

Період, на який оформлюється передплата, місяць

Ціна на передплату на журнал «Пізнайко від 2 до 6» журнал для найменших», грн

Ціна на передплату на журнал «Пізнайко від 6» - дитячий журнал», грн

1

49,50

49,50

2

99,00

99,00

3

148,50

148,50

4

198,00

198,00

5

247,50

247,50

6

297,00

297,00

7

346,50

346,50

8

396,00

396,00

9

445,50

445,50

10

495,00

495,00

11

544,50

544,50

12

594,00

594,00

 

6. Конфіденційність.

6.1. Інформація, надана Передплатником, а саме анкетні дані на Сайті Редакції, уважається конфіденційною і не може бути розголошена третім особам без письмової згоди Передплатника, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.2. Обираючи на Сайті Редакції опцію «Я надаю згоду на отримання новин від Пізнайка» , Передплатник надає згоду на отримання інформації про акції, конкурси, новини, у тому числі й рекламного характеру, на електронну поштову скриньку та/або номер телефону, зазначені в анкеті. Редакція зобов’язується не передавати електронну адресу та інші відомості про Передплатника третім особам.

6.3. Передплатник, шляхом погодження з умовами цього Договору, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» за № 2297-VІ від 01.06.2010 року надає згоду на обробку своїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних Редакції, з метою здійснення забезпечення економічних, фінансових та податкових відносин відповідно до Податкового кодексу України та чинного законодавства України.

7. Відповідальність сторін

7.1. Редакція не несе відповідальності за неналежне виконання або невиконання своїх зобов’язань за цим Договором у разі надання Передплатником недостовірної, неправдивої та неточної інформації.

7.2. Сторони відповідають за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

8. Вирішення спорів

8.1. У випадку виникнення питань і претензій з боку Передплатника він повинен звернутися до Редакції за телефоном або в інший доступний спосіб.

8.2. Сторони вживуть усіх заходів до розгляду спорів та розбіжностей, які можуть виникнути при виконанні зобов'язань за Договором або у зв'язку із цим, шляхом переговорів.

8.3. У випадку, якщо Сторони не прийшли до згоди, усі спори підлягають розгляду відповідно до процедури, передбаченої законодавством України.

9. Прикінцеві положення.

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту обрання Передплатником опцій «Я ознайомився та погоджуюсь з умовами договору» та «Я ознайомився з умовами оформлення передплати» та діє до закінчення терміну передплати на Видання, що було вказано в анкеті.

9.2. У випадку бажання зміни адреси доставки Видання Передплатнику необхідно за 15 календарних днів до зміни повідомити про це за телефоном (044) 207-97-50 або 067-232-40-34