ѕ≥знайко
ѕошук на сайт≥
ƒо розд≥лу:  орисне дозв≥лл€

≤гровий стретчинг Ц корисна забава дл€ малюк≥в

—третчинг Ц це система вправ на статичне розт€гненн€ хребта та мТ€з≥в т≥ла. ÷≥ вправи дають змогу запоб≥гати порушенню постави, мають оздоровчий вплив на весь орган≥зм, допомагають актив≥зувати його захисн≥ сили.  р≥м того, стретчинг використовуЇтьс€ дл€ проф≥лактики плоскостопост≥. ‘актично, стретчинг передбачаЇ вправи на зм≥цненн€ й пол≥пшенн€ еластичност≥ та гнучкост≥ мТ€з≥в й однаково корисний €к дл€ д≥тей, так ≥ дл€ дорослих. 

Ќа думку пров≥дних фах≥вц≥в з ф≥зичного вихованн€, зан€тт€ на розт€гненн€ Ї одним ≥з найефективн≥ших метод≥в попередженн€ травм, п≥дтриманн€ рухливост≥, зн€тт€ перевантаженн€, а також п≥двищенн€ працездатност≥. —аме тому комплекс вправ з≥ стретчингу було внесено до державних методичних рекомендац≥й щодо ф≥зичного розвитку д≥тей в умовах дошк≥льного осв≥тнього закладу.

Ќайб≥льша приваблив≥сть ≥грового стретчингу дл€ д≥тей пол€гаЇ у виконанн≥ легких ф≥зичних вправ п≥д час слуханн€ казки або музики. ¬ такому раз≥ малюк з ц≥кав≥стю виконуЇ рухи, а також розвиваЇ увагу та у€ву.

≤гровий стретчинг не маЇ в≥кових обмежень, але дл€ д≥тей 3Ц4 рок≥в достатньо 4Ц5 повторень кожноњ вправи; дл€ д≥тей 5 рок≥в Ц 5Ц7; старш≥ дошк≥льн€та впораютьс€ з повторенн€м вправ 8Ц10 раз≥в. «агалом, стретчинг маЇ займати 20Ц30 хвилин. ќск≥льки зан€тт€ на розт€гуванн€ в основному передбачають виконанн€ б≥льшост≥ вправ лежачи на спин≥, необх≥дно мати г≥мнастичний килимок або ковдру. ƒл€ ефективного тренуванн€ мТ€з≥в сл≥д повторювати вправи не менше н≥ж дв≥ч≥ на тиждень.

 азку дл€ ≥грового стретчингу легко придумати самому, застосовуючи основн≥ вправи на розт€гненн€.  азки дл€ зан€тт€ можуть бути р≥зноман≥тними. ¬они можуть включати в себе елементи вихованн€ або ж присв€чуватис€ окремим розвивальним темам, бути повчального або розважального характеру.

ќсь приклад одн≥Їњ з таких казок.

” маленькому м≥стечку жило веселе кошен€ –удько (д≥ти встають накарачки, вигинають спину та п≥дн≥мають голову, зображуючи кошен€).

ќдного сон€чного ранку –удько прокинувс€, гарненько пот€гнувс€ (д≥ти мають стати на кол≥на, руки п≥дн€ти вгору, долон≥ складен≥ разом; пот≥м пов≥льно нахилитис€ донизу, поки чоло та ребра долонь не торкнутьс€ п≥длоги) ≥ швиденько поб≥г гратис€ на улюблене горище. (¬права ЂЅ≥гї. ƒ≥ти лежать на живот≥, руки п≥д п≥дбор≥дд€м, ≥ по черз≥ згинають ноги в кол≥нах, п'€тками д≥стаючи до с≥дничок.)

“а коли кошен€ п≥дн€лос€ сх≥дц€ми, воно побачило, що не двер€х горища висить здоровенний замок. (¬права Ђ«амокї. ƒ≥ти перенос€ть з≥гнуту в л≥кт≥ праву руку через плече долонею всередину, а л≥ву занос€ть за спину долонею назовн≥. Ѕеруть пальц≥ обох рук в Ђзамочокї, л≥вою рукою т€гнуть униз. ѕовертаютьс€ у вих≥дне положенн€. ѕовторюють, зм≥нивши руки.)

–удько сид≥в (д≥ти сид€ть на пТ€тах) ≥ засмучено погл€дав на двер≥. јж раптом кошен€ згадало, що давно не було у садочку, де достигли запашн≥ €блука та груш≥. Ќе гаючи часу, –удько поб≥г у садок (вправа ЂЅ≥гї).

” зат≥нку дерев кошен€ милувалос€ барвистими метеликами (д≥ти сид€ть, п≥д≥гнувши ноги, по-турецьки), €к≥ кружл€ли та перел≥тали з кв≥тки на кв≥тку (д≥ти показують метелика: сид€ть на пТ€тах, руки кладуть на по€с ≥ махають Ђкрильц€миї).

¬раз –удько почув дивний скрег≥т ≥ нал€кано принишкло у трав≥ (д≥ти сид€ть на пТ€тах). Ќабравшись мужност≥, в≥н озирнувс€ ≥ побачивЕ жабен€, що квакало б≥л€ нього. (¬права Ђ∆абен€ї. ƒ≥ти сто€ть ≥з широко розставленими ногами ≥ руками, з≥гнутими в л≥кт€х, ≥м≥туючи лапи жабки. ѕот≥м прис≥дають, розвод€чи кол≥на в сторони).  ошен€ не могло втриматис€ ≥ в≥д см≥ху почало качатис€ по трав≥. (ƒ≥ти сид€ть, обхопивши ноги, з≥гнут≥ в кол≥нах. ƒал≥ притискають голову до кол≥н, обережно перекочуютьс€ на спину ≥ повертаютьс€ у вих≥дне положенн€.)

÷≥лий день –удько та жабен€ стрибали наввипередки у садку (д≥ти п≥дстрибують на м≥сц≥).  оли ж сонечко почало с≥дати, кошен€ вир≥шило повертатис€ додому. ¬оно поважно ступало по подв≥рТю ≥ мр≥€ло, аби швидше настав новий день, ≥ воно знову зустр≥лос€ з жабен€м. (ƒ≥ти марширують, сто€чи на одному м≥сц≥, високо п≥дн≥маючи кол≥на. —пина пр€ма.)

Ѕеручи до уваги основн≥ вправи з≥ стретчингу, €к≥ наведен≥ вище у казц≥, важливо притримуватис€ правил: динам≥чн≥ рухи (вправи Ђ∆абен€ї, ЂЅ≥гї, стрибки) потр≥бно чергувати з≥ статичними завданн€ми (сид≥нн€ на пТ€тах, по-турецьки тощо). —третчинг маЇ виконуватис€ у пов≥льному темп≥ та не викликати у д≥тей втоми.

“аким чином, ≥гровий стретчинг може ур≥зноман≥тнити зан€тт€ з ф≥зичного вихованн€ ≥ стати ц≥кавою забавою дл€ малюк≥в.ƒата публикац≥њ: 09.01.2014