ѕ≥знайко

¬≥таЇмо!

 олектив дит€чого м≥жнародного журналу Ђѕ≥знайкої в≥таЇ вас, студент≥в кафедр педагог≥чних дисципл≥н, Ц майбутн≥х учител≥в початкових клас≥в та виховател≥в дит€чих садк≥в ”крањни!

–еал≥зуючи ”каз ѕрезидента ”крањни є 580/2015 Ђѕро стратег≥ю нац≥онально-патр≥отичного вихованн€ д≥тей та молод≥ на 2016Ц2020 рокиї, ѕ≥знайко започатковуЇ у 2016 роц≥ студентський проект.

 

” рамках цього проекту ми пропонуЇмо методично-≥нформац≥йну п≥дтримку молодих фах≥вц≥в, €к≥ прийдуть працювати у початков≥ школи та дит€ч≥ садки.

÷≥ матер≥али ¬и можете використовувати п≥д час п≥дготовки курсових та дипломних роб≥т. «а потреби ¬и можете звернутис€ до редакц≥њ й д≥брати потр≥бн≥ матер≥али. ƒо того ж, зареЇструвавшись, ¬и отримуватимете на електронну пошту ц≥кав≥ авторськ≥ матер≥али, що допоможуть стати профес≥оналами.

ћайже 20 рок≥в учител≥ шк≥л використовують матер≥али журнал≥в дл€ п≥дготовки до урок≥в ≥ позакласних заход≥в. ћи маЇмо досв≥д ц≥кавого навчанн€.

ѕрофес≥йно навчати Ц це ц≥каво навчати!


- –еЇструйс€!

- ќтримуй матер≥али!

- –озвивайс€ ≥ ставай проф≥!


ƒетальн≥ше про проект за телефоном: (044) 456-38-57.


«арегистрироватьс€


 

ƒо розд≥лу: Ѕ≥бл≥отека педагога

”рок читанн€ 2 клас

“≈ћј:  ¬≤–Ў≤ - «ј√јƒ ».

ѕ≥дготувала вчителька
2-ј класу
¬ельська √.—.
Ќ¬ќ є 9

м. ’мельницький
2009 р.
„»“јЌЌя


ћ≈“ј: ознайомити ≥з авторськими в≥ршами Ц загадками. –озвивати поетичн≥ нахили, спостережлив≥сть, уважн≥сть. ¬иховувати любов до природи.


ќЅЋјƒЌјЌЌя:   деформован≥ тексти, таблиц≥ г≥лки дерев, €к≥ розпустилис€, магн≥тофон.


ѕлан  уроку:
I. ¬ступ.
- —ьогодн≥ ми будемо вдосконалювати навички роботи в групах, навички роботи у р≥зних видах читанн€, працювати над виразн≥стю читанн€.
- Ќа нашому дерев≥ знань в к≥нц≥ уроку зТ€вл€тьс€ результати нашоњ роботи. ћи побачимо, €к працювала кожна група, €к вм≥Їте себе вести п≥д час уроку.
- Ѕажаю вам усп≥ху.
II. –озминка. –обота з деформованим текстом Ђ¬еснаї.
- яка пора року зараз?
- як≥ зм≥ни в≥дбуваютьс€ в природ≥?
¬изначаютьс€ командири груп.  ожна група працюЇ.
„итаЇ група, котра роз≥брала текст першою.
Х «апитанн€ за зм≥стом.
¬ нас також в клас≥ весна (¬аза з г≥лками).
Х як потр≥бно берегти природу?
Х Ѕудьте спостережливими, люб≥ть ≥ береж≥ть природу.
ѕ≥дсумок.

III. ѕовторенн€ вивченого. ѕоетична розминка.

- –оботу над €кою темою зак≥нчуЇмо?
- « €кими в≥ршами ми познайомилис€?
  (в≥рш≥ Ц д≥алоги, небилиц≥ Ц небувалиц≥, в≥рш≥ - безконечники).
- ћи не т≥льки читали, а й вчилис€ римувати за поданими р€дками.
-  ожна група римуЇ в≥рш≥, памТ€тайте, у в≥рш≥ присутн€ не т≥льки рима, але й зм≥ст.
Ќа Ц на Ц на
Ћа Ц ла Ц ла
„у Ц чу Ц чу
ƒи Ц ди Ц ди
 ожна група римуЇ св≥й в≥рш, презентуЇ ≥ оц≥нюЇтьс€.
                                          
IV. ‘≥зкультхвилинка Ђƒощикї.

V. –обота над новим матер≥алом.

- —ьогодн≥ працюЇмо над в≥ршами загадками ≥ вчимос€ њх в≥дгадувати. ¬≥рш≥ Ц загадки Ї народн≥ ≥ авторськ≥.
Х 1-ий в≥рш Ц загадку презентують представники вс≥х груп. Ђ отилас€ тар≥лочка Еї
- ¬ том≥ м≥сц≥, де потр≥бно встановити в≥дгадки учень зробить паузу, а ви хором промовл€Їте слово.
I ч.       ћотрин                II ч.  јн≥к≥н                 III ч. ™ф≥мчук
          ќц≥нюванн€.

‘≥зкультхвилинка.

Х „итанн€ дощиком.
Х —ловесн≥ ≥люстрац≥њ до частин.
VI. —амост≥йна робота в групах ≥
презентац≥€ по групах в≥рш≥в Ц загадок.

I  гр.  Ћ.√л≥бов ’то дон€?            >>>          —ловникова р.
II гр.  ћ.ѕ≥дг≥р€нка Ђ«агадкаї        >>>           –обота над
III гр. “. олом≥Їць Ђ«агадкаї         >>>           зм≥стом.

ќц≥нюванн€.

VII. ≤нсценуванн€ в≥рша Ц загадки Ђ рикл€ї.

ѕредставник в≥д кожноњ групи.
ќц≥нка.


VIII. ƒ/« (додатков≥ завданн€).

1.  л≥ньк!
 льок!
—п≥ва струмок
Ѕ≥жить з-п≥д шапки сн≥гу.
–≥ка ламаЇ кригу.
  Е≤де €сна
  ƒо нас Е(весна)

2. ¬стала в пол≥ брама:
- ¬ с≥м шовк≥в € вбрана.
¬стала коло броду:
- √арна € на вроду,
¬≥тер ахнув: - ѕава
ј вонаЕ пропала  (райдуга).

IX. ѕ≥дсумок уроку.

- який у нас урожай знань?
- яка група працювала найкраще?
ћ≥крофон. ўо сподобалос€?

X. ƒ/з

—амост≥йно опрацювати в≥рш Ц загадку ќ.—енатович ЂЅ≥гли д≥ти повз €линкуї ≥ €кий сподобавс€ найб≥льше.
«а бажанн€м скласти загадку в≥ршовану чи прозову.ƒата публикац≥њ: 17.06.2013