ѕ≥знайко
ѕошук на сайт≥
ƒо розд≥лу: ѕсихолог≥чн≥ тести дл€ д≥тей

√раф≥чний диктант (за ƒ. Ѕ. ≈лькон≥ним)

÷≥ль: методика призначена дл€ досл≥дженн€ ор≥Їнтуванн€ у простор≥. « њњ допомогою також визначаЇтьс€ вм≥нн€ уважно слухати ≥ точно виконувати вказ≥вки дорослого, правильно в≥дтворювати заданий напр€м л≥н≥њ.

ƒитина отримуЇ аркуш у кл≥тинку з намальованими на ньому одна п≥д одною чотирма крапками (кожна наступна Ц на 4 кл≥тинки вниз).

—початку дитин≥ даЇтьс€ попереднЇ по€сненн€: Ђ«араз ми з тобою будемо малювати р≥зн≥ в≥зерунки. ѕотр≥бно постаратис€, щоб вони вийшли красив≥ та охайн≥. ƒл€ цього сл≥д уважно слухати мене, € говоритиму, на ск≥льки кл≥тинок ≥ в €кий б≥к ти маЇш проводити л≥н≥ю. ѕроводь т≥льки ту л≥н≥ю, €ку € скажу. Ќаступну л≥н≥ю потр≥бно починати там, де зак≥нчилась попередн€, не в≥дриваючи ол≥вець в≥д аркушаї.

ѕ≥сл€ цього дитина з допомогою дорослого зТ€совуЇ, де в нењ права, а де л≥ва рука. ƒорослий показуЇ на зразку, €к проводити л≥н≥њ вправо ≥ вл≥во. ѕот≥м починаЇтьс€ малюванн€ тренувального в≥зерунка.

Ђѕочинаймо малювати перший в≥зерунок. ѕостав ол≥вець на найвищу крапку. ”вага! ћалюЇмо л≥н≥ю: одна кл≥тинка вниз. Ќе в≥дриваЇмо ол≥вець в≥д паперу. “епер одна кл≥тинка вправо. ќдна кл≥тинка вгору. ќдна кл≥тинка вправо. ќдна кл≥тинка вниз. ќдна кл≥тинка вправо. ќдна кл≥тинка вгору. ќдна кл≥тинка вправо. ќдна кл≥тинка вниз. ƒал≥ продовж цей в≥зерунок самї.

ѕри диктуванн≥ робл€тьс€ досить довг≥ паузи. Ќа самост≥йне продовженн€ в≥зерунка дитин≥ даЇтьс€ 1Ц1,5 хвилини. ѕ≥д час виконанн€ тренувального в≥зерунка дорослий допомагаЇ малюку виправити допущен≥ помилки. ¬ подальшому контроль зн≥маЇтьс€.

Ђ“епер постав ол≥вець на наступну крапку. ”вага! ќдна кл≥тинка вгору. ќдна кл≥тинка вправо. ќдна кл≥тинка вгору. ќдна кл≥тинка вправо. ќдна кл≥тинка вниз. ќдна кл≥тинка вправо. ќдна кл≥тинка вниз. ќдна кл≥тинка вправо. ј тепер продовжуй малювати цей в≥зерунок самї.

Ђѕостав ол≥вець на наступну крапку. ”вага! “ри кл≥тинки вгору. ƒв≥ кл≥тинки вправо. ќдна кл≥тинка вниз. ќдна кл≥тинка вл≥во (слово Ђвл≥вої вид≥л€Їтьс€ голосом). ƒв≥ кл≥тинки вниз. ƒв≥ кл≥тинки вправо. “ри кл≥тинки вгору. ƒв≥ кл≥тинки вправо. ќдна кл≥тинка вниз. ќдна кл≥тинка вл≥во. ƒв≥ кл≥тинки вниз. ƒв≥ кл≥тинки вправо. “ри кл≥тинки вгору. ƒал≥ продовжуй самї.

Ђ“епер постав ол≥вець на найнижчу кл≥тинку. ”вага! “ри кл≥тинки вправо. ќдна кл≥тинка вгору. ќдна кл≥тинка вл≥во. ƒв≥ кл≥тинки вгору. “ри кл≥тинки вправо. ƒв≥ кл≥тинки вниз. ќдна кл≥тинка вл≥во. ќдна кл≥тинка вниз. “ри кл≥тинки вправо. ќдна кл≥тинка вгору. ќдна кл≥тинка вл≥во. ƒв≥ кл≥тинки вгору. “епер продовжуй малювати самї.


ќц≥нка результат≥в. –езультати виконанн€ тренувального в≥зерунка не оц≥нюютьс€. ¬ основних в≥зерунках окремо оц≥нюЇтьс€ виконанн€ диктанту ≥ самост≥йне малюванн€:
4 бали Ц точне в≥дтворенн€ в≥зерунка (нер≥вн≥сть л≥н≥њ, Ђбрудї не враховуютьс€);
3 бали Ц в≥дтворенн€, що м≥стить помилку в одн≥й л≥н≥њ;
2 бали Ц в≥дтворенн€, що м≥стить дек≥лька помилок;
1 бал Ц в≥дтворенн€, в €кому Ї лише под≥бн≥сть тих чи ≥нших окремих елемент≥в з в≥зерунком;
0 бал≥в Ц в≥дсутн≥сть под≥бност≥.

«а самост≥йне виконанн€ завданн€ оц≥нка ставитьс€ за кожною шкалою. “аким чином, дитина отримуЇ дв≥ оц≥нки за кожен в≥зерунок, що коливаютьс€ в≥д 0 до 4 бал≥в. ќстаточна оц≥нка за виконанн€ диктанту виводитьс€ ≥з додаванн€ м≥н≥мальноњ та максимальноњ оц≥нок за виконанн€ 3 в≥зерунк≥в (середн€ не враховуЇтьс€). јналог≥чно п≥драховуЇтьс€ середн≥й бал за самост≥йну роботу. —ума цих оц≥нок даЇ загальний бал, €кий може вар≥ювати в≥д 0 до 16. ѕри подальшому анал≥з≥ використовуютьс€ т≥льки загальний показник, €кий ≥нтерпретуЇтьс€ так:
0Ц3 бали Ц низький;
3Ц6 бал≥в Ц нижче середнього;
7Ц10 бал≥в Ц середн≥й;
11Ц13 бал≥в Ц вище середнього;
14Ц16 бал≥в Ц високий.


ƒата публикац≥њ: 13.09.2012