ѕ≥знайко
ѕошук на сайт≥
ƒо розд≥лу: ѕсихолог≥чн≥ тести дл€ д≥тей

“ести дл€ визначенн€ готовност≥ дитини до школи

«а нормами в≥ковоњ психолог≥њ готовн≥сть дитини до школи формуЇтьс€ м≥ж шостим ≥ сьомим роком житт€. јле в кожного Ц ≥ндив≥дуальний темп розвитку. “ому р≥шенн€ про те, чи стане дитина в цьому роц≥ стати першокласником, батькам варто приймати разом з≥ спец≥ал≥стами Ц педагогами та психологами,Ц ор≥Їнтуючись, у першу чергу, на особливост≥ розвитку малюка.

ѕропонуЇмо тести, що њх найчаст≥ше використовують шк≥льн≥ психологи дл€ перев≥рки ступен€ готовност≥ д≥тей до школи. «ауважте, що ц≥ завданн€ дають лише загальну картину розвитку дитини. «а б≥льш повною ≥нформац≥Їю звертайтес€ до спец≥ал≥ст≥в.

ѕриготуйте аркуш≥ чистого б≥лого паперу без л≥н≥й ≥ кл≥тинок. ѕ≥д час виконанн€ дитиною вс≥х трьох завдань зверн≥ть увагу на те, €кою рукою вона працюЇ; чи крутитьс€ на м≥сц≥; чи губить ол≥вець ≥ шукаЇ його довго п≥д столом; почала малювати в тому м≥сц≥, де ви њй показали чи просто обводить контур зразка; чи бажаЇ переконатис€, що малюЇ добре. ÷е дасть можлив≥сть зрозум≥ти, €к≥ труднощ≥ вас ≥ њњ чекають з початком навчанн€.

“≈—“ є 1. ћалюЇмо чолов≥чу ф≥гуру

—учасн≥ досл≥дженн€ довели звТ€зок художньоњ д≥€льност≥ д≥тей ≥ загального р≥вн€ њхнього псих≥чного розвитку. ≤снуЇ така законом≥рн≥сть: з в≥ком дитини њњ малюнок збагачуЇтьс€ новими детал€ми. якщо в 3,5 роки малюк зам≥сть чолов≥чк≥в зображуЇ Ђголовон≥жокї, то до 7 рок≥в, €к правило, у зображенн≥ людини вже вимальовуютьс€ вс≥ частини т≥ла.

ѕопрос≥ть дитину намалювати чолов≥ка так, €к вона зможе. Ќамагайтесь не давати н≥€ких додаткових розТ€снень, не допомагати ≥ не звертати њњ увагу на помилки та недол≥ки. Ќа запитанн€ дитини в≥дпов≥дайте: Ђћалюй, €к зможеш, у тебе все вийде!ї

ќц≥нюванн€ результат≥в

“ести дл€ визначенн€ готовност≥ дитини до школи

1 бал. Ќамальована ф≥гура маЇ голову, тулуб, к≥нц≥вки. √олова не б≥льша за тулуб ≥ з'Їднана з ним шиЇю. Ќа голов≥ Ї волосс€ (можливо, п≥д головним убором). ™ вуха, оч≥, н≥с, рот. Ќа руках Ц кист≥ з п'€тьма пальц€ми. Ќоги внизу Ђз≥гнут≥ї (Ї ступн≥). Ќа ф≥гур≥ Ц чолов≥чий од€г ≥ намальована вона €к Їдине ц≥ле, а не складена з окремих частин. Ќа малюнку видно, що ноги й руки ростуть ≥з тулуба, а не кр≥пл€тьс€ до нього. ѕри такому способ≥ малюванн€, €ке називають синтетичним (контурним), ф≥гуру можна обвести одним контуром, не в≥дриваючи ол≥вц€ в≥д паперу.

Ѕ≥льш прим≥тивний (анал≥тичний) спос≥б передбачаЇ зображенн€ окремо кожноњ з≥ складових частин ф≥гури. Ќаприклад, спочатку малюЇтьс€ тулуб, а пот≥м до нього кр≥пл€тьс€ руки й ноги.

2 бали. ¬иконанн€ ус≥х вимог на 1 бал, кр≥м синтетичного способу малюванн€. “ри детал≥, що в≥дсутн≥ (ши€, волосс€, один палець руки), можна не рахувати, €кщо ф≥гура намальована синтетичним способом.

3 бали. ‘≥гура маЇ голову, тулуб, к≥нц≥вки. –уки й ноги намальован≥ двома л≥н≥€ми (об'Їмн≥). ƒопускаЇтьс€ в≥дсутн≥сть шињ, волосс€, вух, од€гу, пальц≥в, ступень.

4 бали. ѕрим≥тивний малюнок з головою ≥ тулубом.  ≥нц≥вки (достатньо одн≥Їњ пари) намальован≥ т≥льки одн≥Їю л≥н≥Їю.

5 бал≥в. ¬≥дсутнЇ ч≥тке зображенн€ т≥ла (Ђголовон≥жкаї) чи обох пар к≥нц≥вок.  аракул≥.

Ќаступн≥ два завданн€ характеризують дитину з точки зору загального псих≥чного р≥вн€, розвитку др≥бноњ моторики рук, координац≥њ зору та руху, вм≥нн€ виконувати роботу за зразком, ви€вл€ють ступ≥нь розвитку сили вол≥.

“≈—“ є 2. Ќасл≥дуванн€ писаних л≥тер

ƒитина маЇ на чистому аркуш≥ паперу скоп≥ювати фразу, що написана писаними л≥терами. Ќаприклад: Ђ¬она читала книгуї.

—каж≥ть дитин≥: Ђ“и ще не вм≥Їш писати, але спробуй, може, в тебе вийде так самої. якщо дитина знаЇ писан≥ л≥тери, запропонуйте њй скоп≥ювати фразу ≥з англ≥йських сл≥в.

ќц≥нюванн€ результат≥в

“ести дл€ визначенн€ готовност≥ дитини до школи

1 бал. «разок скоп≥йований добре та розб≥рливо.  оп≥€ переб≥льшуЇ розм≥р зразка не б≥льше, н≥ж удв≥ч≥. ѕерша л≥тера по висот≥ в≥дпов≥даЇ велик≥й л≥тер≥. Ѕукви ч≥тко пов'€зан≥ у три слова. —коп≥йована фраза в≥дхил€Їтьс€ в≥д горизонтальноњ л≥н≥њ не б≥льше н≥ж на 30 градус≥в.

2 бали. «разок скоп≥йований розб≥рливо. –озм≥р букв ≥ дотриманн€ горизонтальноњ л≥н≥њ не враховуютьс€.

3 бали. ќчевидна розбивка на три частини. –озб≥рливо написан≥ хоча б чотири букви.

4 бали. «≥ зразком зб≥гаютьс€ хоча б дв≥ букви. ¬≥дтворена коп≥€ утворюЇ р€док.

5 бал≥в.  аракул≥.

“ест є 3. «мальовуванн€ крапок

“ести дл€ визначенн€ готовност≥ дитини до школи

—каж≥ть дитин≥: Ђѕогл€нь на крапочки. —пробуй пор€д намалювати так самої. ѕри цьому покаж≥ть, де саме потр≥бно малювати.

ќц≥нюванн€ результат≥в

“ести дл€ визначенн€ готовност≥ дитини до школи

1 бал. ћайже досконале коп≥юванн€ зразка. ƒопускаЇтьс€ незначне в≥дхиленн€ одн≥Їњ крапки в≥д р€дка чи колонки.  оп≥€ може бути меншою або перевищувати розм≥ри зразка не б≥льше, н≥ж удв≥ч≥.  рапки розташован≥ паралельно.

2 бали.  ≥льк≥сть ≥ розташуванн€ крапок в≥дпов≥даЇ зразку. ƒопускаЇтьс€ в≥дхиленн€ не б≥льше трьох крапок на половину ширини зазору м≥ж р€дком чи колонкою.

3 бали. ћалюнок у ц≥лому в≥дпов≥даЇ зразку, не перевищуючи його по ширин≥ та висот≥ б≥льш н≥ж удв≥ч≥.  ≥льк≥сть крапок може бути не дотримана, але њх к≥льк≥сть Ц не б≥льше 20 ≥ не менше 7. ћожливий будь-€кий поворот. Ќав≥ть на 180 градус≥в.

4 бали.  онтур малюнка не в≥дпов≥даЇ зразку, але все ж складаЇтьс€ ≥з крапок. –озм≥ри зразка ≥ к≥льк≥сть крапок не враховуютьс€. ≤нш≥ форми, наприклад л≥н≥њ, не допускаютьс€.

5 бал≥в.  аракул≥.

јнал≥з результат≥в.

  • ѕол≥ч≥ть бали, €к≥ дитина набрала за три тести. якщо в≥д 3 до 6 бал≥в Ц вона готова до школи. (¬исокий р≥вень готовност≥.)
  • 7-9 бал≥в, до того ж ц≥ бали р≥вном≥рно розпод≥лен≥ м≥ж ус≥ма завданн€ми,Ц €к правило, так≥ д≥ти також готов≥ до навчанн€. (—ередн≥й р≥вень готовност≥.)
  • якщо ж до сумарного балу вход€ть низьк≥ оц≥нки (наприклад, загальний бал Ц 9, ≥ в≥н складаЇтьс€ ≥з 2 бал≥в за перше завданн€, 3 Ц за друге ≥ 4 Ц за третЇ), то бажано провести б≥льш детальне досл≥дженн€, порадитис€ з≥ спец≥ал≥стами, щоб визначити, чи готова дитини стати школ€рем.
  • ƒл€ д≥тей, €к≥ набрали 10Ц15 бал≥в, додаткове досл≥дженн€ потр≥бне обов'€зково. —кор≥ш за все, њм ще рано йти до школи. (Ќайнижча под≥лка середнього р≥вн€ готовност≥ Ц 10Ц11 бал≥в. 12Ц15 бал≥в Ц готовн≥сть нижче норми.)


ƒата публикац≥њ: 13.09.2012