Пізнайко
До розділу: Психологічні тести для дітей

Графічний диктант (за Д. Б. Ельконіним)

Ціль: методика призначена для дослідження орієнтування у просторі. З її допомогою також визначається вміння уважно слухати і точно виконувати вказівки дорослого, правильно відтворювати заданий напрям лінії.

Дитина отримує аркуш у клітинку з намальованими на ньому одна під одною чотирма крапками (кожна наступна – на 4 клітинки вниз).

Спочатку дитині дається попереднє пояснення: «Зараз ми з тобою будемо малювати різні візерунки. Потрібно постаратися, щоб вони вийшли красиві та охайні. Для цього слід уважно слухати мене, я говоритиму, на скільки клітинок і в який бік ти маєш проводити лінію. Проводь тільки ту лінію, яку я скажу. Наступну лінію потрібно починати там, де закінчилась попередня, не відриваючи олівець від аркуша».

Після цього дитина з допомогою дорослого з’ясовує, де в неї права, а де ліва рука. Дорослий показує на зразку, як проводити лінії вправо і вліво. Потім починається малювання тренувального візерунка.

«Починаймо малювати перший візерунок. Постав олівець на найвищу крапку. Увага! Малюємо лінію: одна клітинка вниз. Не відриваємо олівець від паперу. Тепер одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Далі продовж цей візерунок сам».

При диктуванні робляться досить довгі паузи. На самостійне продовження візерунка дитині дається 1–1,5 хвилини. Під час виконання тренувального візерунка дорослий допомагає малюку виправити допущені помилки. В подальшому контроль знімається.

«Тепер постав олівець на наступну крапку. Увага! Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. А тепер продовжуй малювати цей візерунок сам».

«Постав олівець на наступну крапку. Увага! Три клітинки вгору. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво (слово «вліво» виділяється голосом). Дві клітинки вниз. Дві клітинки вправо. Три клітинки вгору. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. Дві клітинки вниз. Дві клітинки вправо. Три клітинки вгору. Далі продовжуй сам».

«Тепер постав олівець на найнижчу клітинку. Увага! Три клітинки вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вліво. Дві клітинки вгору. Три клітинки вправо. Дві клітинки вниз. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вниз. Три клітинки вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вліво. Дві клітинки вгору. Тепер продовжуй малювати сам».


Оцінка результатів. Результати виконання тренувального візерунка не оцінюються. В основних візерунках окремо оцінюється виконання диктанту і самостійне малювання:
4 бали – точне відтворення візерунка (нерівність лінії, «бруд» не враховуються);
3 бали – відтворення, що містить помилку в одній лінії;
2 бали – відтворення, що містить декілька помилок;
1 бал – відтворення, в якому є лише подібність тих чи інших окремих елементів з візерунком;
0 балів – відсутність подібності.

За самостійне виконання завдання оцінка ставиться за кожною шкалою. Таким чином, дитина отримує дві оцінки за кожен візерунок, що коливаються від 0 до 4 балів. Остаточна оцінка за виконання диктанту виводиться із додавання мінімальної та максимальної оцінок за виконання 3 візерунків (середня не враховується). Аналогічно підраховується середній бал за самостійну роботу. Сума цих оцінок дає загальний бал, який може варіювати від 0 до 16. При подальшому аналізі використовуються тільки загальний показник, який інтерпретується так:
0–3 бали – низький;
3–6 балів – нижче середнього;
7–10 балів – середній;
11–13 балів – вище середнього;
14–16 балів – високий.


Дата публикації: 13.09.2012